Nghiệp vụ ngắn hạn

Khai giảng các lớp nghiệp vụ tại Cần Thơ Tháng 07/2019

1.Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG: 22/07/2019

2.Ứng dụng phần mềm Misa trong kế toán KG: 06/08/2019

3.Thực hành khai khai báo thuế chuyên nghiệp KG: 05/08/2019

4.Bồi dưỡng kế toán trưởng DN – HCSN KG: 15/07/2019

5.Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 15 /07/2019

6.Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG: 15/07/2019

7.Xuất  Nhập khẩu – Hải quan KG: 15/07/2019

8.Thư ký, Trợ lý giám đốc và Quản trị văn phòng KG: 15/07/2019

9. Chuyên viên Sales và Marketing KG: 15/07/2019

10.Văn thư, thư viện trường học KG 25/07/2019

11.Sơ cấp văn thư, thư viện trường học KG 25/07/2019

12.Sơ cấp hành chính, văn thư, lưu trữ và soạn thảo văn bản KG 25/07/2019

13.Hành chính, văn thư, thư viện trường học KG 25/07/2019

14.Biên bản và xử lý văn bản KG 25/07/2019

15.Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ KG 22/07/2019

16.Hướng dẫn viên du lịch KG: 18/07/2019

17.Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở : 27/07/ 2019

18.Đấu thầu cơ bản KG: 22/07/2019

19.Đầu thầu nâng cao KG: 22/07/2019

20.Đấu thầu qua mạng KG: 22/07/2019

21.Quản lý dự án KG: 22/07/2019

22.Nghiệp Lễ tân khách sạn KG: 02/07/ 2019

23. Nghiệp vụ Phục vụ Nhà hàng KG: 02/07/ 2019

24. Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng – Khách sạn KG: 12/06/ 2019

Đăng ký học trực tuyến với chúng tôi qua đường link: https://forms.gle/vt5YUPWurVFbCoEX8 Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý anh,chị và các bạn học viên đã đến với SPTC chúng tôi.

 

 

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng lớp nghiệp vụ tại An Giang tháng 06/2019

1. Bồi dưỡng kế toán trưởng KG: 22/06/2019

22. Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG: 18/06/2019

3. Thực hành khai khai báo thuế KG: 20/06/2019

4. Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 17/06/2019

5. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG: 17/06/2019

6. Kinh doanh quốc tế – Xuất nhập khẩu – Hải quan KG: 17/06/2019

7. Trợ lý giám đốc & Quản trị văn phòng KG: 17/06/2019

8. Hướng dẫn viên du lịch KG: 09/07/2019

9. Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở : 27/07/2019

Các hoạt động học của Trưng tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC

Đăng ký học trực tuyến với chúng tôi qua đường link: https://forms.gle/vt5YUPWurVFbCoEX8 Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý anh,chị và các bạn học viên đã đến với SPTC chúng tôi.

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng các lớp nghiệp vụ tại Vĩnh Long tháng 07 năm 2019

1.Bồi dưỡng  kế toán trưởng KG: 17/06/2019

2.Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 17/06/2019

3. Chuyên viên kinh tế – Quan tri  kinh doanh KG: 17/06/2019

5.Kế toán doanh nghiep – Thuc hành khai thuế KG: 06/06/2019

6. Thực hành khai khai báo thuế KG: 20/06/2019

7. Chuyên viên Sales và Marketing KG 17/06/2019

8. Thư ký – Trợ  lý giám đốc  & Quản tri văn phòng KG: 17/06/2019

9.Hướng  dẫn viên du lich KG: 11/06/2019

10. Nghiep  vu sư phạm Trung học cơ sở KG: 27/07/2019

Đăng ký học trực tuyến với chúng tôi qua đường link: https://forms.gle/vt5YUPWurVFbCoEX8 Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý anh,chị và các bạn học viên đã đến với SPTC chúng tôi.

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng các lớp nghiệp vụ tại Tp. Hồ Chí Minh tháng 07/2019

1. Hướng dẫn viên du lịch KG: 02/07/2019

2. Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở  KG: 27/07/2019

3. Bồi dưỡng kế toán trưởng KG: 15/07/2019

4. Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 15/07/2019

5. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG: 15/07/2019

5. Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG: 22/07/2019

7. Thực hành khai khai báo thuế KG: 05/08/2019

8. Chuyên viên Sales và Marketing KG: 15/07/2019

9. Trợ lý giám đốc & Quản trị văn phòng KG: 15/07/2019

Đăng ký học trực tuyến với chúng tôi qua đường link: https://forms.gle/vt5YUPWurVFbCoEX8 Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý anh,chị và các bạn học viên đã đến với SPTC chúng tôi.