Nghiệp vụ ngắn hạn

Khai giảng lớp nghiệp vụ Cần Thơ 07/2022

1.Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG: 04/07/2022

2.Ứng dụng phần mềm Misa trong kế toán KG: 04/07/2022

3.Thực hành khai khai báo thuế chuyên nghiệp KG: 04/07/2022

4.Bồi dưỡng kế toán trưởng DN – HCSN KG: 04/07/2022

5. Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 04/07/2022

6. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG: 04/07/2022

7. Xuất  Nhập khẩu – Hải quan KG: 04/07/2022

8.Thư ký, Trợ lý giám đốc và Quản trị văn phòng KG: 04/07/2022

9. Chuyên viên Sales và Marketing KG: 04/07/2022

10.Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 

11. Ứng dụng phần mềm Mi sa 

12. Nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ 

13. Kế toán tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ 

14. Nghiệp vụ hành chính, vă thư, lưu trữ 

15. Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ KG  04/07/2022

16. Hướng dẫn viên du lịch KG: 26/06/2022

17. Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ Thông : 26/08/2022

18. Đấu thầu cơ bản KG:23/08/2022

19. Đầu thầu nâng cao KG:23/08/2022

20. Đấu thầu qua mạng KG:23/08/2022

21. Quản lý dự án KG:  23/08/2022

22. Nghiệp Lễ tân khách sạn KG: 04/07/ 2022

23. Nghiệp vụ Phục vụ Nhà hàng KG: 04/07/ 2022

24. Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng – Khách sạn KG: 04/07/ 2022

#TRUNG_TÂM_ĐÀO_TẠO_NGHIỆP_NGẮN_HẠN_SPTC
➡️93, Đ. Trần Văn Hoài, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
🖥️ Website: www.stpc.edu.vn – Email: [email protected]
📱Điện thoại: 0869.790.890 – 0971.435.720 Thầy Lê Hùng Mạnh
📱Điện thoại:  0939.729.645 – 0979.421.669 Cô Lưu Thị Liên

 

 

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng lớp nghiệp vụ Onlien tại An Giang 07/2022

1. Bồi dưỡng kế toán trưởng KG: 04/07/2022

2. Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG: 04/07/2022

3. Thực hành khai khai báo thuế KG: 04/07/2022

4. Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG:  04/07/2022

5. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG: 04/07/2022

6. Kinh doanh quốc tế – Xuất nhập khẩu – Hải quan KG: 04/07/2022

7. Trợ lý giám đốc & Quản trị văn phòng KG: 04/07/2022

8. Hướng dẫn viên du lịch KG: 29/06/2022

9. Nghiệp vụ sư Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ Thông KG: 26/08/2022

#TRUNG_TÂM_ĐÀO_TẠO_NGHIỆP_NGẮN_HẠN_SPTC
➡️93, Đ. Trần Văn Hoài, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
🖥️ Website: www.stpc.edu.vn – Email: [email protected]
📱Điện thoại: 0869.790.890 – 0971.435.720 Thầy Lê Hùng Mạnh
📱Điện thoại:  0939.729.645 – 0979.421.669 Cô Lưu Thị Liên

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng các khóa học nghiệp vụ Online tại Vĩnh Long 06/2022

1.Bồi dưỡng  kế toán trưởng KG: 04/07/2022

2.Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 04/07/2022

3. Chuyên viên kinh tế – Quan tri  kinh doanh KG: 04/07/2022

5.Kế toán doanh nghiep – Thuc hành khai thuế KG: 04/07/2022

6. Thực hành khai khai báo thuế KG: 04/07/2022

7. Chuyên viên Sales và Marketing KG: 04/07/2022

8. Thư ký – Trợ  lý giám đốc  & Quản tri văn phòng KG: 04/07/2022

9.Hướng  dẫn viên du lich KG: 29/06/2022

10. Nghiep  vu sư phạm Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ Thông KG: 26/08/2022

#TRUNG_TÂM_ĐÀO_TẠO_NGHIỆP_NGẮN_HẠN_SPTC
➡️93, Đ. Trần Văn Hoài, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
🖥️ Website: www.stpc.edu.vn – Email: [email protected]
📱Điện thoại: 0869.790.890 – 0971.435.720 Thầy Lê Hùng Mạnh
📱Điện thoại:  0939.729.645 – 0979.421.669 Cô Lưu Thị Liên

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng các lớp nghiệp vụ Online tại Tp. Hồ Chí Minh 06/2022

1. Hướng dẫn viên du lịch KG: 29/06/2022

2. Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ Thông KG: 26/08/2022

3. Bồi dưỡng kế toán trưởng KG: 04/07/2022

4. Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 04/07/2022

5. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG: 04/07/2022

5. Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG: 04/07/2022

7. Thực hành khai khai báo thuế KG: 04/07/2022

8. Chuyên viên Sales và Marketing KG: 04/07/2022

9. Trợ lý giám đốc & Quản trị văn phòng KG: 04/07/2022

#TRUNG_TÂM_ĐÀO_TẠO_NGHIỆP_NGẮN_HẠN_SPTC
➡️93, Đ. Trần Văn Hoài, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
🖥️ Website: www.stpc.edu.vn – Email: [email protected]
📱Điện thoại: 0869.790.890 – 0971.435.720 Thầy Lê Hùng Mạnh
📱Điện thoại:  0939.729.645 – 0979.421.669 Cô Lưu Thị Liên