Nghiệp vụ ngắn hạn

Khai giảng các lớp nghiệp vụ ngắn hạn hàng tháng tại Cần Thơ

1.Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG: 26/04/2021

2.Ứng dụng phần mềm Misa trong kế toán KG: 26/04/2021

3.Thực hành khai khai báo thuế chuyên nghiệp KG: 10/05/2021

4.Bồi dưỡng kế toán trưởng DN – HCSN KG: 12/04/2021

5. Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 12/04/2021

6. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG: 12/04/2021

7. Xuất  Nhập khẩu – Hải quan KG: 12/04/2021

8.Thư ký, Trợ lý giám đốc và Quản trị văn phòng KG: 12/04/2021

9. Chuyên viên Sales và Marketing KG: 12/04/2021

10.Văn thư, thư viện trường học KG 29/05/2021

11.Sơ cấp văn thư, thư viện trường học KG 29/05/2021

12. Sơ cấp hành chính, văn thư, lưu trữ và soạn thảo văn bản KG 29/05/2021

13. Hành chính, văn thư, thư viện trường học KG 29/05/2021

14. Biên bản và xử lý văn bản KG 29/05/2021

15. Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ KG 26/04/2021

16. Hướng dẫn viên du lịch KG: 20/04/2020

17. Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở : 24/04/2021

18. Đấu thầu cơ bản KG:29/05/2021

19. Đầu thầu nâng cao KG:29/05/2021

20. Đấu thầu qua mạng KG:29/05/2021

21. Quản lý dự án KG:29/05/2021

22. Nghiệp Lễ tân khách sạn KG: 09/04/ 2021

23. Nghiệp vụ Phục vụ Nhà hàng KG: 09/04/ 2021

24. Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng – Khách sạn KG:09/04/ 2021

Đăng ký học trực tuyến với chúng tôi qua đường link: https://forms.gle/vt5YUPWurVFbCoEX8 Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý anh,chị và các bạn học viên đã đến với SPTC chúng tôi.

 

 

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng lớp nghiệp vụ tại An Giang

1. Bồi dưỡng kế toán trưởng KG: 12/04/2021

22. Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG: 12/04/2021

3. Thực hành khai khai báo thuế KG: 10/05/2021

4. Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 12/04/2021

5. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG: 12/04/2021

6. Kinh doanh quốc tế – Xuất nhập khẩu – Hải quan KG: 12/04/2021

7. Trợ lý giám đốc & Quản trị văn phòng KG:12/04/2021

8. Hướng dẫn viên du lịch KG: 20/04/2021

9. Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở KG: 27/04/2021

Các hoạt động học của Trưng tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC

Đăng ký học trực tuyến với chúng tôi qua đường link: https://forms.gle/vt5YUPWurVFbCoEX8 Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý anh,chị và các bạn học viên đã đến với SPTC chúng tôi.

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng các lớp nghiệp vụ tại Vĩnh Long tháng 04 năm 2021

1.Bồi dưỡng  kế toán trưởng KG: 12/04/2021

2.Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 12/04/2021

3. Chuyên viên kinh tế – Quan tri  kinh doanh KG: 22/04/2021

5.Kế toán doanh nghiep – Thuc hành khai thuế KG:26/04/2021

6. Thực hành khai khai báo thuế KG: 10/05/2021

7. Chuyên viên Sales và Marketing KG 22/04/2021

8. Thư ký – Trợ  lý giám đốc  & Quản tri văn phòng KG:22/04/2021

9.Hướng  dẫn viên du lich KG: 20/04/2021

10. Nghiep  vu sư phạm Trung học cơ sở KG: 27/04/2021

Đăng ký học trực tuyến với chúng tôi qua đường link: https://forms.gle/vt5YUPWurVFbCoEX8 Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý anh,chị và các bạn học viên đã đến với SPTC chúng tôi.

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng các lớp nghiệp vụ tại Tp. Hồ Chí Minh tháng 04/2021

1. Hướng dẫn viên du lịch KG: 20/04/2021

2. Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở  KG: 29/04/2021

3. Bồi dưỡng kế toán trưởng KG: 12/04/2021

4. Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 12/04/2021

5. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG: 12/04/2021

5. Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG: 26/04/2021

7. Thực hành khai khai báo thuế KG:10/05/2021

8. Chuyên viên Sales và Marketing KG:12/04/2021

9. Trợ lý giám đốc & Quản trị văn phòng KG:12/04/2021

Đăng ký học trực tuyến với chúng tôi qua đường link: https://forms.gle/vt5YUPWurVFbCoEX8 Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý anh,chị và các bạn học viên đã đến với SPTC chúng tôi.