Nghiệp vụ ngắn hạn

Khai giảng lớp nghiệp vụ ngắn hạn tại Tp. Cần Thơ 01/2024

1.Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế 

2.Ứng dụng phần mềm Misa trong kế toán 

3.Thực hành khai khai báo thuế chuyên nghiệp 

4.Bồi dưỡng kế toán trưởng DN – HCSN 

5. Chuyên viên ngân hàng hiện đại 

6. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh

7. Xuất  Nhập khẩu – Hải quan 

8.Thư ký, Trợ lý giám đốc và Quản trị văn phòng 

9. Chuyên viên Sales và Marketing 

11. Ứng dụng phần mềm Mi sa 

12. Nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ 

13. Kế toán tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ 

14. Nghiệp vụ hành chính, vă thư, lưu trữ 

15. Nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

16. Hướng dẫn viên du lịch 

17. Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ Thông 

18. Đấu thầu cơ bản 

19. Đầu thầu nâng cao 

20. Đấu thầu qua mạng 

21. Quản lý dự án K

22. Nghiệp Lễ tân khách sạn 

23. Nghiệp vụ Phục vụ Nhà hàng 

24. Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng – Khách sạn

#TRUNG_TÂM_ĐÀO_TẠO_NGHIỆP_NGẮN_HẠN_SPTC
➡️93, Đ. Trần Văn Hoài, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
🖥️ Website: www.stpc.edu.vn – Email: [email protected]
📱Điện thoại: 0869.790.890 – 0971.435.720 Thầy Lê Hùng Mạnh

 

 

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng lớp nghiệp vụ tại An Giang 11/2023

1. Bồi dưỡng kế toán trưởng 

2. Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế 

3. Thực hành khai khai báo thuế 

4. Chuyên viên ngân hàng hiện đại 

5. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh 

6. Kinh doanh quốc tế – Xuất nhập khẩu – Hải quan

7. Trợ lý giám đốc & Quản trị văn phòng 

8. Hướng dẫn viên du lịch 

9. Nghiệp vụ sư Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ Thông 

#TRUNG_TÂM_ĐÀO_TẠO_NGHIỆP_NGẮN_HẠN_SPTC
➡️93, Đ. Trần Văn Hoài, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
🖥️ Website: www.stpc.edu.vn – Email: [email protected]
📱Điện thoại: 0869.790.890 – 0971.435.720 Thầy Lê Hùng Mạnh

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng các khóa học nghiệp vụ tại Vĩnh Long Tháng 01/2024

1.Bồi dưỡng  kế toán trưởng

2.Chuyên viên ngân hàng hiện đại 

3. Chuyên viên kinh tế – Quan tri  kinh doanh 

5.Kế toán doanh nghiep – Thuc hành khai thuế

6. Thực hành khai khai báo thuế 

7. Chuyên viên Sales và Marketing 

8. Thư ký – Trợ  lý giám đốc  & Quản tri văn phòng 

9. Hướng  dẫn viên du lich 

10. Nghiep  vu sư phạm Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ Thông K

#TRUNG_TÂM_ĐÀO_TẠO_NGHIỆP_NGẮN_HẠN_SPTC
🖥️ Website: www.stpc.edu.vn – Email: [email protected]
📱Điện thoại: 0869.790.890 – 0971.435.720 Thầy Lê Hùng Mạnh
📱Điện thoại:  0939.729.645 – 0979.421.669 Cô Lưu Thị Liên

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng các lớp nghiệp vụ tại Tp. Hồ Chí Minh Tháng 01/2024

1. Hướng dẫn viên du lịch 

2. Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ Thông 

3. Bồi dưỡng kế toán trưởng 

4. Chuyên viên ngân hàng hiện đại 

5. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh 

5. Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế

7. Thực hành khai khai báo thuế 

8. Chuyên viên Sales và Marketing 

9. Trợ lý giám đốc & Quản trị văn phòng 

#TRUNG_TÂM_ĐÀO_TẠO_NGHIỆP_NGẮN_HẠN_SPTC
🖥️ Website: www.stpc.edu.vn – Email: [email protected]
📱Điện thoại: 0869.790.890 – 0971.435.720 Thầy Lê Hùng Mạnh
📱Điện thoại:  0939.729.645 – 0979.421.669 Cô Lưu Thị Liên