Kỹ năng mềm

Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Ngắn Hạn SPTC – Công ty Cổ phần Đào tạo Trí Thức Việt tổ chức thông báo chiêu sinh khóa học kỹ năng cụ thể như sau:

1. Mục tiêu khóa học:

Giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Giao tiếp tốt, tốt giúp chúng ta xây dựng và duy trì những mối quan hệ hữu ích, thành công  trong công việc, xây dựng một hình ảnh cá nhân ấn tượng…. Việc giao tiếp không hiệu quả có thể tạo nên những mâu thuẫn trong các mối quan hệ, dẫn đến nhiều bất lợi trong sự nghiệp và đời sống.

Giao tiếp vẫn luôn là yếu tố hàng đầu  quyết định cho sự thành công . Đối với doanh nghiệp, cán bộ, học sinh, sinh viên, tính chuyên nghiệp trong giao tiếp được xem là một phần văn hóa có giá trị đích thực.

2. Đối tượng tham gia khóa học:

Học sinh, sinh viên, học viên hiện đang học tập tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ cần thuyết trình trên lớp

Cán bộ quản lí, giáo viên, nhà đào tạo hướng dẫn, giảng dạy;

Người đi làm, nhân viên văn phòng đang công tác tại các công ty, doanh nghiệp;

3. Cán bộ, giảng viên phụ trách:

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn

TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

ThS. Mai Mỹ Hạnh – ThS. Đào Duy Duyên

ThS. Nguyễn Thị Diễm My

4. Thời gian học và địa điểm :

a. Thời gian:

Thứ Bảy và Chủ nhật, buổi sáng từ 8h00 – 11h00, buổi chiều từ 13h00 – 16h00)

b. Lịch Khai giảng khóa học

Đợt 01: Ngày 24/07/2016                 

Đợt 02: Ngày 28/08/2016  

Đợt 03: Ngày 24/09/2016

Đợt 04: Ngày 08/10/2016                

Đợt05: Ngày 05/11/2016    Đợt 06: Ngày 25/12/2016

c. Địa điểm học:

Thành Phố Hồ Chí Minh Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

453/39, Lê Văn Sỹ, Phường 12,Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.

Thành Phố Cần Thơ Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Ngắn Hạn SPTC

Số 93, Trần Văn Hoài, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Thành Phố Long Xuyên – An Giang (Trường Cao Đẳng Nghề An Giang).

165A Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên,An Giang

Thành Phố Vĩnh Long Trường Cao Đẳng Nghề Vĩnh Long

Phước Yên, X. Phú Quới, H. Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

5. Cấp giấy chứng nhận:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học:

6. Khóa học kỹ năng và học phí 

– Khóa kỹ năng giao tiếp

Học phí  376.000/ là học sinh, sinh viên và học viên trung tâm tâm

– Khóa  kỹ năng tư duy sáng tạo:

Học phí 376.000/ là học sinh, sinh viên và học viên trung tâm tâm

– Khóa kỹ năng làm việc nhóm

Học phí 376.000/ là học sinh, sinh viên và học viên trung tâm tâm

– Khóa kỹ năng quản lý thời gian

Học phí 376.000/ là học sinh, sinh viên và học viên trung tâm tâm

Học phí 470.000/ học viên là cán bộ, người đi làm

7. Liên hệ đăng ký, ghi danh và nhập học tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN SPTC

Thành Phố Hồ Chí Minh: 453/39, Lê Văn Sỹ, Phường 12,Quận 03, TP. Hồ Chí Minh

Thành Phố Cần Thơ:  Số 93, Trần Văn Hoài, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Thành Phố Long Xuyên: 165A Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên,An Giang

Thành Phố Vĩnh Long: Phước Yên, X. Phú Quới, H. Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 07103.652.3000 – 0939.729.645 Thầy Lê Hùng Mạnh

https://www.youtube.com/watch?v=Z5KIAj1VaZ0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=2MJGKOtxTo4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=chhOFNWF_A4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=zq_MiL_sxIY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=chhOFNWF_A4&feature=youtu.be

 

Kỹ năng gia tiếp

Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Ngắn Hạn SPTC – Công ty Cổ phần Đào tạo Trí Thức Việt tổ chức thông báo chiêu sinh khóa học kỹ năng cụ thể như sau:

1. Mục tiêu khóa học:

Giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Giao tiếp tốt, tốt giúp chúng ta xây dựng và duy trì những mối quan hệ hữu ích, thành công  trong công việc, xây dựng một hình ảnh cá nhân ấn tượng…. Việc giao tiếp không hiệu quả có thể tạo nên những mâu thuẫn trong các mối quan hệ, dẫn đến nhiều bất lợi trong sự nghiệp và đời sống.

Giao tiếp vẫn luôn là yếu tố hàng đầu  quyết định cho sự thành công . Đối với doanh nghiệp, cán bộ, học sinh, sinh viên, tính chuyên nghiệp trong giao tiếp được xem là một phần văn hóa có giá trị đích thực.

2. Đối tượng tham gia khóa học:

Học sinh, sinh viên, học viên hiện đang học tập tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ cần thuyết trình trên lớp

Cán bộ quản lí, giáo viên, nhà đào tạo hướng dẫn, giảng dạy;

Người đi làm, nhân viên văn phòng đang công tác tại các công ty, doanh nghiệp;

3. Cán bộ, giảng viên phụ trách:

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn

TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

ThS. Mai Mỹ Hạnh – ThS. Đào Duy Duyên

ThS. Nguyễn Thị Diễm My

4. Thời gian học và địa điểm :

a. Thời gian:

Thứ Bảy và Chủ nhật, buổi sáng từ 8h00 – 11h00, buổi chiều từ 13h00 – 16h00)

b. Lịch Khai giảng khóa học

Đợt 01: Ngày 24/07/2016                

Đợt 02: Ngày 28/08/2016  

Đợt 03: Ngày 24/09/2016

Đợt 04: Ngày 08/10/2016                

Đợt05: Ngày 05/11/2016    Đợt 06: Ngày 25/12/2016

c. Địa điểm học:

Thành Phố Hồ Chí Minh Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

453/39, Lê Văn Sỹ, Phường 12,Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.

Thành Phố Cần Thơ Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Ngắn Hạn SPTC

Số 93, Trần Văn Hoài, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Thành Phố Long Xuyên – An Giang (Trường Cao Đẳng Nghề An Giang).

165A Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên,An Giang

Thành Phố Vĩnh Long Trường Cao Đẳng Nghề Vĩnh Long

Phước Yên, X. Phú Quới, H. Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

5. Cấp giấy chứng nhận:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học:

6. Khóa học kỹ năng và học phí 

Khóa kỹ năng giao tiếp

Học phí  376.000/ là học sinh, sinh viên và học viên trung tâm tâm

Học phí 470.000/ học viên là cán bộ, người đi làm

7. Liên hệ đăng ký, ghi danh và nhập học tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN SPTC

Thành Phố Hồ Chí Minh: 453/39, Lê Văn Sỹ, Phường 12,Quận 03, TP. Hồ Chí Minh

Thành Phố Cần Thơ:  Số 93, Trần Văn Hoài, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Thành Phố Long Xuyên: 165A Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên,An Giang

Thành Phố Vĩnh Long: Phước Yên, X. Phú Quới, H. Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 07103.652.3000 – 0939.729.645 Thầy Lê Hùng Mạnh

https://www.youtube.com/watch?v=eTiBO9_nRgo&feature=youtu.be

Kỹ năng nghệ thuật thuyết trình ấn tượng

Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Ngắn Hạn SPTC – Công ty Cổ phần Đào tạo Trí Thức Việt tổ chức thông báo chiêu sinh khóa học kỹ năng cụ thể như sau:

1. Mục tiêu khóa học:

Thuyết trình đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, giúp chúng ta thành công  trong công việc, xây dựng một hình ảnh cá nhân ấn tượng…. Việc thuyết trình không hiệu quả có thể tạo nên nhiều bất lợi trong sự nghiệp và đời sống.

Thuyết trình vẫn luôn là yếu tố quyết định cho sự thành công. Đối với doanh nghiệp, cán bộ, học sinh, sinh viên, tính chuyên nghiệp trong thuyết trình được xem là một phần văn hóa có giá trị đích thực.

2. Đối tượng tham gia khóa học:

Học sinh, sinh viên, học viên hiện đang học tập tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ cần thuyết trình trên lớp

Cán bộ quản lí, giáo viên, nhà đào tạo hướng dẫn, giảng dạy cho nhân viên, học sinh;

Người đi làm, nhân viên văn phòng đang công tác tại các công ty, doanh nghiệp, thuyết trình trước đồng nghiệp, trước cấp trên;

Các cấp quản lý như trưởng phòng, giám đốc phát biểu trong cuộc họp, hội nghị.

Nhân viên thuyết trình sản phẩm với khách hàng đại diện nhãn hàng phát biểu trong sự kiện marketing và các đối tượng khác có nhu cầu

3. Cán bộ, giảng viên phụ trách:

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn

TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

ThS. Mai Mỹ Hạnh

ThS. Đào Duy Duyên

ThS. Nguyễn Thị Diễm My

4. Thời gian học và địa điểm :

a. Thời gian:

Thứ Bảy và Chủ nhật, buổi sáng từ 8h00 – 11h00, buổi chiều từ 13h00 – 16h00)

b. Lịch Khai giảng khóa học

Đợt 01: Ngày 24/07/2016                 Đợt 02: Ngày 28/08/2016   Đợt 03: Ngày 24/09/2016

Đợt 04: Ngày 08/10/2016                 Đợt05: Ngày 05/11/2016    Đợt 06: Ngày 25/12/2016

c. Địa điểm học:

Thành Phố Hồ Chí Minh Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

453/39, Lê Văn Sỹ, Phường 12,Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.

Thành Phố Cần Thơ Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Ngắn Hạn SPTC

Số 93, Trần Văn Hoài, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Thành Phố Long Xuyên – An Giang (Trường Cao Đẳng Nghề An Giang).

165A Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên,An Giang

Thành Phố Vĩnh Long Trường Cao Đẳng Nghề Vĩnh Long

Phước Yên, X. Phú Quới, H. Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

5. Cấp giấy chứng nhận:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học:

6. Học phí và thời lượng khóa học:

a. Khóa học nghệ thuật thuyết trình ấn tượng

Học phí: 1.250.000/1 học viên là cán bộ, công nhân viên và người đi làm

Giảm 20% =1.000.000/1 học viên là học sinh, sinh viên và học viên hiện học tại Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Ngắn Hạn SPTC

b. Thời lượng khóa học:  Ba mươi tiết (30)

7. Liên hệ đăng ký, ghi danh và nhập học tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN SPTC

Thành Phố Hồ Chí Minh: 453/39, Lê Văn Sỹ, Phường 12,Quận 03, TP. Hồ Chí Minh

Thành Phố Cần Thơ:  Số 93, Trần Văn Hoài, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Thành Phố Long Xuyên: 165A Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên,An Giang

Thành Phố Vĩnh Long: Phước Yên, X. Phú Quới, H. Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 07103.652.3000 – 0939.729.645 Thầy Lê Hùng Mạnh