Đơn vị liên kết đào tạo

logo-ueh
logo_vhu
logo-dhdt
logo-ueh
logo-cps
caodangcantho
Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Ngắn Hạn liên kết với Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Đồng Tháp, Đại học Văn Hiến TPHCM, Cao đẳng nghề Đồng Tháp và Trung tâm hỗ trợ đấu thầu thường xuyên tổ chức các khóa học nghiệp vụ ngắn hạn tại Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang
Đọc tiếp...