Đơn vị liên kết đào tạo

Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Ngắn Hạn liên kết với Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Đồng Tháp, Đại học Văn Hiến TPHCM, Cao đẳng nghề Đồng Tháp và Trung tâm hỗ trợ đấu thầu thường xuyên tổ chức các khóa học nghiệp vụ ngắn hạn tại Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang
Đọc tiếp...