Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng các lớp nghiệp vụ tại Tp. Hồ Chí Minh tháng 12/2018

1. Hướng dẫn viên du lịch KG: 03/12/2018

2. Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở  KG: 28/01/ 2019

3. Bồi dưỡng kế toán trưởng KG: 08/12/2018

4. Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 25/12/2018

5. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG: 29/11/2018

5. Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG: 18/12/2018

7. Thực hành khai khai báo thuế KG: 18/12/2018

8. Chuyên viên Sales và Marketing KG: 25/12/2018

9. Trợ lý giám đốc & Quản trị văn phòng KG: 25/12/2018

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai, nhưng bạn phải kiểm tra hộp thư sau khi gửi phản hồi để xác nhận email của bạn có thực và bạn không phải là spammer. Bạn có thể gửi thư trực tiếp đến [email protected] để được trả lời trực tiếp và nhanh hơn. Các trường bắt buộc được đánh dấu *