Entries by Manh Le

6 phẩm chất cần có của sinh viên

Mỗi ngành học đều đòi hỏi sinh viên những phẩm chất thích hợp để có thể phát huy những tiềm năng vốn có của mình. Dưới đây là một số phẩm chất đặc trưng từ những sinh viên theo học các ngành kinh tế. Tư duy khởi nghiệp Nếu bạn nghĩ rằng học kinh tế […]

Kỹ năng và phương pháp quản lý nhân sự

Bạn là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bạn đứng đầu một phòng ban hay có thể bạn đứng đầu một đội làm việc. Dù bạn ở bất cứ vị trí nào, bạn cũng đang ở vai trò người lãnh đạo với nhiệm vụ hỗ trợ, thiết lập giúp nhân viên của mình xây dựng các […]

Công ty KYMDAN đang có nhu cầu tuyển dụng kế toán thống kê

Vị trị:  NHÂN VIÊN KẾ TOÁN – THỐNG KÊ. – Số lượng       : 02 người – Giới tính       : Nam/Nữ (tuổi từ 22 đến 30). – Học vấn        : Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Tài chính. *  Yêu cầu chung:           – Ưu tiên sinh viên mới ra trường, không cần […]