Nhắc nhở cảnh giác, không để bị lợi dụng tinh thần yêu nước trái pháp luật

Hiện nay trên mạng xã hội có nhiều  nick, trang, nhóm facebook chia sẻ, đăng tải các hình ảnh, clip và những nội dung kích động, xuyên tạc không đúng sự thật về chủ trương, quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

Nhằm nhắc nhở  cán bộ, giangr viên và các em học viên hiện đang học tập tại Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC – Công ty Cổ Phần Đào Tạo Trí Thức Việt không bị lôi kéo vào hành vi phạm pháp;

Nay banh lãnh đạo Trung tâm nhắc nhở các em học viên thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

Bình tỉnh, đề cao cảnh giác trước mọi sự việc,,, không nghe theo, làm theo lời xúi giục của kẻ xấu, không để lòng yêu nước bị lợi dụng;

Không tham gia tụ tập nơi đông người gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội có thể cấu thành tội ” Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015.

Không chia sẻ tin nhắm nhằm lôi kéo, kích động, không like những trang có dấu hiệu phản động

Trên đây là nhắc nhở cán bộ, giáo viên các em học viên hiện đang học tập tại Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC – Công ty Cổ Phần Đào Tạo Trí Thức Việt cảnh giác, không để bị lợi dụng tinh thần yêu nước trái pháp luật.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN SPTC

( Đã ký)

Lê Hùng Mạnh

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai, nhưng bạn phải kiểm tra hộp thư sau khi gửi phản hồi để xác nhận email của bạn có thực và bạn không phải là spammer. Bạn có thể gửi thư trực tiếp đến [email protected] để được trả lời trực tiếp và nhanh hơn. Các trường bắt buộc được đánh dấu *