Hướng dẫn viên phải đem theo những giấy tờ gì?

Hướng dẫn viên đi hành nghề phải MANG theo những giấy tờ gì là những câu hỏi hiện nay mà rất nhiều bạn trẻ đang thắc mắc.
Hôm nay, xin sẽ chia sẻ cùng anh, chị em và các bạn về những vấn đề nội dung trên!
 
1. Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch bao gồm:
 
a) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;
 
b) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;
 
c) Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.
 
theo khoản 3 Điều 58 Luật Du lịch
 
Theo quy định trên Hướng dẫn viên du lịch PHẢI CÓ các giấy tờ sau:
 
– Có thẻ hướng dẫn viên du lịch
 
– Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hoặc văn bản xác nhận của tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 
– Văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành (Giấy tờ phân công nhiệm vụ và Chương trình du lịch)
 
Khi thực hiện hướng dẫn du lịch người hướng dẫn PHẢI MANG:
 
– Thẻ hướng dẫn viên du lịch
 
– Văn bản phân công nhiệm vụ và chương trình du lịch
 
Pháp luật không quy định hướng dẫn viên du lịch phải mang theo hợp đồng lao động với đơn vị kinh doanh lữ hành (Mục 1 Công văn số 120/TCDL-LH ngày 8/2/2018 của Tổng cục du lịch hướng dẫn việc thi hành hướng dẫn viên không phải mang các giấy tờ chứng minh điều kiện hành nghề quy định tại điểm b khoản 3 Điều 58 Luật Du lịch 2017).
 
Đa phần các công ty du lịch thiếu tờ giấy “Phiếu Phân Công Công Tác” – mô tả tên lịch trình đi Tour.
 
Chúc bạn luôn luôn thành đạt với những đam mê ./.
www.sptc.edu.vn
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai, nhưng bạn phải kiểm tra hộp thư sau khi gửi phản hồi để xác nhận email của bạn có thực và bạn không phải là spammer. Bạn có thể gửi thư trực tiếp đến [email protected] để được trả lời trực tiếp và nhanh hơn. Các trường bắt buộc được đánh dấu *