THÔNG BÁO Mở lớp học online Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

…………………………THÔNG BÁO…………………………………
“Về việc Mở lớp học online Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức”
Thực hiện Công văn số 2666/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cho Trường Đại học Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-ĐHĐT ngày 06/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định tạm thời về Quản lý loại hình tổ chức bồi dưỡng từ xa (bằng hình thức trực tuyến) của Trường Đại học Đồng Tháp.
Trường Đại học Đồng Tháp thông báo mở lớp online bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy, cụ thể như sau:
1. Chương trình, đối tượng bồi dưỡng:
Áp dụng Chương trình và quy định về đối tượng tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tương ứng với hạng, bậc chức danh của học viên đăng ký tham gia bồi dưỡng:
– Giáo viên THPT, THCS: Hạng I, hạng II, Hạng III.
– Giáo viên tiểu học, mầm non: Hạng II, Hạng III.
* Giáo viên xem Thông tư 01, 02, 03, 04 ban hành ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham gia lớp học phù hợp (gửi kèm theo thông báo).
2. Đăng ký, nộp hồ sơ;
– Đăng ký online qua đường link: https://forms.gle/HLxdRLmpYMkCYa4q7
– Nơi nhận hồ sơ tại : Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo _ Trường Đại học Đồng Tháp
– Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC Số 93 Trần Văn Hoài, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
3. Hình thức học và học phí:
– Hình thức học: Học trực tuyến – Online
– Học phí: 2.500.000đ/học viên bao gồm tài liệu, chứng chỉ
Thông tin liên hệ liên hệ và tư vấn tham gia khóa học
 —————Trường Đại học Đồng Tháp ——————–
————–Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo ——————
——-Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC ———-
Điện Thoại Facebook _ Zalo 0869.790.890 – 0986.467.299
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai, nhưng bạn phải kiểm tra hộp thư sau khi gửi phản hồi để xác nhận email của bạn có thực và bạn không phải là spammer. Bạn có thể gửi thư trực tiếp đến [email protected] để được trả lời trực tiếp và nhanh hơn. Các trường bắt buộc được đánh dấu *